VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

1. Soutěž/soutěžní anketa probíhá v termínu stanoveném zadavatelem po dohodě s šéfredaktorkou webu. Odpovědět na soutěžní otázku/y či na anketní otázku je možné do posledního dne tohoto termínu do 23.59 hod. Odpovědi jsou zasílány prostřednictvím hlasovacího zařízení přímo u soutěže. Jiná forma odpovědi (dopisem, telefonem, e-mailem apod.) není možná.

 

2. Do závěrečného slosování soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří na soutěžní otázku odpověděli správně.

3. Z jednoho počítače lze na tutéž soutěž (soutěžní anketu) odpovědět jen jednou.

 

4. Již jednou odeslanou odpověď na soutěž či soutěžní anketu nelze zpětně opravit.

5. Soutěžit mohou pouze čtenáři webu Nezoufalky starší 18 let, občané zemí EU. Občan žádné země EU není v soutěži protežován ani diskriminován.


6. V soutěžích/soutěžních anketách Nezoufalky je vylosován vždy každý padesátý účastník soutěže/soutěžní ankety, pakliže zadání dané soutěže/soutěžní ankety zadavatelem neurčí jinak.

 

7. Výherce je kontaktován webem Nezoufalky na základě dobrovolně poskytnutých kontaktních údajů ve své odpovědi. Tyto dobrovolně poskytnuté údaje web neposkytne žádné další fyzické či právnické osobě.

8. Je-li výhra obtížně přepravitelná poštou, vyzvedne si ji výherce osobně v sídle redakce webu Nezoufalky na vlastní náklady.


9. V případě, že kontaktní údaje nebudou pravdivé či výherce nesplní podmínky soutěže, bude vylosován jiný výherce.

10. Pokud výherce výhru do 14 dnů od prvního zaslání e-mailu nezašle nutné korespondenční údaje k zaslání výhry poštou, bude vylosován náhradník. Pakliže ani náhradník nebude reagovat na výhru do 14 dnů, cena tak následně propadá ve prospěch organizátora.

11. Z důvodu ochrany osobnosti web Nezoufalky nezveřejňuje na webu celá jména výherců, pouze jejich iniciály.

V Praze dne 15. 11. 2010